tiempo.com

Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2013

Premio Internacional de Meteorología Eduard Fontserè 2013

S'ha resolt el quart Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè convocat per l’Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), destinat a distingir treballs de recerca de meteorologia o climatologia que facin aportacions rellevants, en particular pel que fa al coneixement de la Mediterrània occidental. El premi, dotat amb 2.500 euros, està  finançat pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'Àrea de territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

El jurat i l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) volen destacar l’alt nivell dels treballs presentats a aquesta darrera convocatòria.

El premi ha estat concedit al treball “Trends and extremes of drought indices throughout the 20th century in the Mediterranean” publicat a la revista Natural Hazards and Earth System Sciences per Pedro Sousa, Ricardo Trigo, Paul Aizpurua, Raquel Nieto, Luis Gimeno i Ricardo Garcia-Herrera.

Premi Internacional De Meteorologia Eduard Fontserè 2013

Aquest treball analitza els valors extrems i les tendències de les sequeres a la Mediterrània i ha estat seleccionat per la seva gran rellevància científica, la importància de la seva temàtica, pulcritud metodològica, i la significació climàtica dels resultats. La metodologia proposada integra patrons de variabilitat climàtica (NAO) amb l’índex de sequera utilitzat. Presenta a més una aplicació potencial per a millorar les prediccions estacionals de les sequeres a la Mediterrània. El treball, es focalitza en un tema d'elevat interès, no només meteorològic, sinó també socioeconòmic aportant nou coneixement sobre la matèria. Per tot això el jurat l'ha considerat mereixedor del premi d'aquesta quarta edició.

El premi es lliurarà a les XIX Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè que tindran lloc a Barcelona els propers dies 22, 23 i 24 de novembre (http://www.acam.cat/19jef).

Barcelona 12 de novembre de 2013

Más en: http://acam.cat/RPremiEF2013#sthash.umrbEexO.dpuf

Se ha resuelto el cuarto Premio Internacional de Meteorología Eduard Fontserè convocado por la Asociación Catalana de Meteorología ( ACAM ) , destinado a distinguir trabajos de investigación de meteorología o climatología que hagan aportaciones relevantes , en particular en cuanto al conocimiento del Mediterráneo occidental . El premio , dotado con 2.500 euros , está financiado por el Servicio Meteorológico de Cataluña y el Área de territorio y Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona ,

El jurado y la Asociación Catalana de Meteorología ( ACAM ) quieren destacar el alto nivel de los trabajos presentados en esta última convocatoria .

El premio ha sido concedido al trabajo " Trends and extremas of drought indices throughout the 20th century in the Mediterranean " publicado en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences por Pedro Sousa , Ricardo Trigo , Paul Aizpurua , Raquel Nieto , Luis Gimeno y Ricardo Garcia - Herrera .

Este trabajo analiza los valores extremos y las tendencias de las sequías en el Mediterráneo y ha sido seleccionado por su gran relevancia científica , la importancia de su temática , pulcritud metodológica , y la significación climática de los resultados . La metodología propuesta integra patrones de variabilidad climática ( NAO ) con el índice de sequía utilizado . Presenta además una aplicación potencial para mejorar las predicciones estacionales de las sequías en el Mediterráneo . El trabajo se focaliza en un tema de elevado interés , no sólo meteorológico , sino también socioeconómico aportando nuevo conocimiento sobre la materia . Por todo ello el jurado lo ha considerado merecedor del premio de esta cuarta edición .

El premio se entregará a las XIX Jornadas de Meteorología Eduard Fontserè que tendrán lugar en Barcelona los próximos días 22 , 23 y 24 de noviembre ( http://www.acam.cat/19jef ) .

Barcelona 12 de noviembre de 2013

Más en: http://acam.cat/RPremiEF2013 # sthash.umrbEexO.dpuf

-   

http://acam.cat/RPremiEF2013

ACAM

Esta entrada se publicó en Noticias en 16 Nov 2013 por Francisco Martín León